UNDANG-UNDANG ENAKMEN

Senarai Enakmen/ Peraturan-Peraturan/ Kaedah-Kaedah Berkaitan Agama Islam Negeri Selangor

Senarai Muat
Turun
1. Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Negeri Selangor) 1988
i. Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2001
2. Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan Dikalangan Orang Islam) (Negeri Selangor) 1988
3. Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
4. Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999
ii. Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2016
5. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
ii. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 (Mengandungi segala pindaan hingga Jun 2016)
iii. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2008
iv. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2011
v. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2015 A45
vi. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2015 No. 2 A46
vii. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2022
viii. Perwartaan Tarikh Kuatkuasa Bagi Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor)(Pindaan)2022
ix. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2024
6. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003
ii. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2003
iii. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2018
7. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003
8. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Tatacara Mal Mahkamah (Negeri Selangor) 2003
ii. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) (Pindaan) 2018
iii. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) (Pindaan) 2022
iv. Perwartaan Tarikh Kuat Kuasa Bagi Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)(Pindaan) 2022
9. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
i. Pewartaan Tarikh Kuat Kuasa Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
10. Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015
i. Pewartaan Tarikh Kuat kuasa Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015
11. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 1989 – DIMANSUHKAN
Senarai Muat
Turun
1. Peraturan-Peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Perakuan Faraid) 2004
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Majlis Agama Islam Selangor (Kelakuan dan Tatatertib) 2007
i. Peraturan-Peraturan Pegawai Majlis Agama Islam Selangor (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2015
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Majlis Agama Islam Selangor (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2007
4. Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008
i. Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) (Pindaan) 2013
5. Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Penjagaan Dan Pengajaran Bagi Muallaf (Negeri Selangor) 2009
i. Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Penjagaan Dan Pengajaran Bagi Muallaf (Negeri Selangor) (Pindaan) 2013
ii. Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Penjagaan dan Pengajaran Bagi Muallaf (Negeri Selangor) (Pindaan) 2017
6. Peraturan-Peraturan Jawatankuasa Majlis Agama Islam Selangor 2011
7. Peraturan-Peraturan Zakat Dan Fitrah (Negeri Selangor) 2012
8. Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Pemulihan Dan Pengawalan Riqab (Negeri Selangor) 2022
9. Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Pemulihan Dan Pengawalan Riqab (Negeri Selangor) 2013 – DIMANSUHKAN
10. Peraturan-Peraturan Masjid dan Surau (Negeri Selangor) 2017
Senarai Muat
Turun
1. Kaedah-kaedah Sekolah-Sekolah Agama Islam (Negeri Selangor) 1991
2. Kaedah-Kaedah Pengurusan Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2008
3. Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008
4. Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014
5. Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun, Dan Kos) (Negeri Selangor) 2006
6. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Wakaf (Borang-Borang Wakaf) 2001
i. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Wakaf (Borang-Borang Wakaf) (Pindaan) 2013
ii. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Wakaf (Borang-Borang Wakaf) (Pindaan) 2015
7. Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Ruju Orang Islam (Borang & Fi) (Negeri Selangor) 2021
8. Kaedah-Kaedah Perkahwinan, Perceraian dan Ruju Orang Islam (Borang & Fi) (Negeri Selangor) 2009 – DIMANSUHKAN
9. Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah (Negeri Selangor) 1995 - DIMANSUHKAN
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor