KUMPULAN PENGURUSAN MAIS

DR. HAJI AHMAD SHAHIR BIN MAKHTAR

Setiausaha MAIS

PN. HJH. NORZAIHAN BINTI MOHD ZAIN

Timbalan Setiausaha (Operasi)

PN. HJH. NURHANI SALWA BINTI JAMALUDDIN

Timbalan Setiausaha
(Dasar Dan Pengurusan)

DR. HAJI AHMAD SHAHIR BIN MAKHTAR

Setiausaha MAIS

PN. HJH. NORZAIHAN BINTI MOHD ZAIN

Timbalan Setiausaha (Operasi)

PN. HJH. NURHANI SALWA BINTI JAMALUDDIN

Timbalan Setiausaha
(Dasar Dan Pengurusan)

EN. MOHD FARID BIN BAHARON

Pengarah Risiko & Pematuhan

TN. HAJI SHAH RUDDIN BIN HAJI ABD. HAMID

Pengarah Ekonomi

EN. SUHAIMI BIN ISMAIL

Pengarah Khidmat Pengurusan

EN. MOHD FARID BIN BAHARON

Pengarah Risiko & Pematuhan

TN. HAJI SHAH RUDDIN BIN HAJI ABD. HAMID

Pengarah Ekonomi

EN. SUHAIMI BIN ISMAIL

Pengarah Khidmat Pengurusan

PN. ROHANA BINTI HASSAN

Ketua Audit Dalam

DR. HJH. NORRAINI BINTI NORDIN

Pengarah Pembangunan Sosial

EN. INDERA SHAHRIL BIN MOHD SHAHID

Pengarah Baitulmal

PN. ROHANA BINTI HASSAN

Ketua Audit Dalam

DR. HJH. NORRAINI BINTI NORDIN

Pengarah Pembangunan Sosial

EN. INDERA SHAHRIL BIN MOHD SHAHID

Pengarah Baitulmal

EN. ZAHARUDDIN BIN KADIRON

Pengarah Teknologi Maklumat

EN. ZAHARUDIN BIN SALIM

Pengarah Strategi Korporat

EN. ROHAIZUL BIN MOHAMED KHOLIL

Pengarah Kewangan

EN. ZAHARUDDIN BIN KADIRON

Pengarah Teknologi Maklumat

EN. ZAHARUDIN BIN SALIM

Pengarah Strategi Korporat

EN. ROHAIZUL BIN MOHAMED KHOLIL

Pengarah Kewangan

PN. NORLAILI BINTI MOHAMAD

Penasihat Undang-Undang

PN. HJH. NOORMALA BINTI MOHD SA'AD

Ketua Bahagian Komunikasi Korporat

PN. SITI ZURINAH BINTI ZAINAL ABIDIN

Ketua Bahagian Kesetiausahaan

PN. NORLAILI BINTI MOHAMAD

Penasihat Undang-Undang

PN. HJH. NOORMALA BINTI MOHD SA'AD

Ketua Bahagian Komunikasi Korporat

PN. SITI ZURINAH BINTI ZAINAL ABIDIN

Ketua Bahagian Kesetiausahaan

PN. NORLAILI BINTI MOHAMAD

PEMANGKU PENASIHAT UNDANG-UNDANG

PN. NOORMALA BINTI MOHD SA'AD

KETUA BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

PN SITI ZURINAH BINTI ZAINAL ABIDIN

KETUA BAHAGIAN KESETIAUSAHAAN

Pn Hajah Norraini Binti Nordin

Pengarah Strategi Korporat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor