Anggota-Anggota MAIS

YAD TAN SRI DATO' SERI ABDUL AZIZ BIN MOHD YUSOF

Pengerusi MAIS
Pengerusi AVISENA Specialist Hospital

YAD DATO' HAJI EMRAN BIN HAJI KADIR

Timbalan Pengerusi MAIS
Orang Besar Daerah Petaling

YAD TAN SRI DATO'SERI ABDUL AZIZ BIN MOHD YUSOF

Pengerusi MAIS
Pengerusi AVISENA Specialist Hospital

YAD DATO' HAJI EMRAN BIN HAJI KADIR

Timbalan Pengerusi MAIS
Orang Besar Daerah Petaling

YB DATO' SETIA HAJI HARIS BIN KASIM

Ex Officio
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YB DATO' SALIM BIN SOIB @ HAMID

Ex Officio
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor

YB. DATO' DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN

Ex Officio
Pegawai Kewangan Negeri Selangor

YAD DATO' SETIA PROF MADYA DR. HAJI ANHAR BIN HAJI OPIR

Ex Officio
Sahibus Samahah Dato' Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor

YB DATO' SETIA HAJI HARIS BIN KASIM

Ex Officio
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YB DATO' SALIM BIN SOIB @ HAMID

Ex Officio
Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor

YB. DATO' DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN

Ex Officio
Pegawai Kewangan Negeri Selangor

YAD DATO' SETIA PROF MADYA DR. HAJI ANHAR BIN HAJI OPIR

Ex Officio
Sahibus Samahah Dato' Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor

YDH CP DATO' HUSSEIN BIN OMAR KHAN

Ex Officio
Ketua Polis Selangor

YBHG. DATO' HAJI MOHD SHAHZIHAN BIN AHMAD

Ex Officio
Sahibus Saadah Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

YB DR. MOHAMMAD FAHMI BIN NGAH

Anggota MAIS
Exco Agama Islam & Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor

YAD DATO' SETIA HAJI SALEHUDDIN BIN SAIDIN

Anggota MAIS
Pemilik Firma Guaman Tetuan Salehuddin Saidin & Associates

YDH CP DATO' HUSSEIN BIN OMAR KHAN

Ex Officio
Ketua Polis Selangor

YBHG. DATO' HAJI MOHD SHAHIZHAN BIN AHMAD

Ex Officio
Sahibus Saadah Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

YB DR. MOHAMMAD FAHMI BIN NGAH

Anggota MAIS
Exco Agama Islam & Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor

YAD DATO' SETIA HAJI SALEHUDDIN BIN SAIDIN

Anggota MAIS
Pemilik Firma Guaman Tetuan Salehuddin Saidin & Associates

SAHIBUL FADHILAH AL-'ALIM AL-ARIF DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Anggota MAIS
Ahli Dewan Diraja Selangor

YDM TENGKU SERI PADUKA SHAH BANDAR TENGKU DATO' ARDY ESFANDIARI ALHAJ BIN TENGKU ABDUL HAMID SHAH ALHAJ

Anggota MAIS
Orang Besar Istana

YBHG. DATIN PADUKA SAUDAH BINTI SULAIMAN

Anggota MAIS
Mantan Professor Madya Undang-Undang UiTM

YBHG. DATIN PADUKA NORAZLINA BINTI ZAKARIA

Anggota MAIS
Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad

SAHIBUL FADHILAH AL-'ALIM AL-ARIF DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Anggota MAIS
Ahli Dewan Diraja Selangor

YDM TENGKU SERI PADUKA SHAH BANDAR TENGKU DATO' ARDY ESFANDIARI ALHAJ BIN TENGKU ABDUL HAMID SHAH ALHAJ

Anggota MAIS
Orang Besar Istana

YBHG. DATIN PADUKA SAUDAH BINTI SULAIMAN

Anggota MAIS
Mantan Professor Madya Undang-Undang UiTM

YBHG. DATIN PADUKA NORAZLINA BINTI ZAKARIA

Anggota MAIS
Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad

YBHG. DATO' PROF MADYA DR. HAJI MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH

Anggota MAIS
Naib Canselor Universiti Islam Selangor (UIS)

YBHG. PROF. DR. KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ HAMBALI

Anggota MAIS
Professor Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Universiti Malaya (UM)

YBHG. TAN SRI DATO' HASHIM BIN MEON

Anggota MAIS
Pengerusi Lembaga Permodalan Wakaf National Berhad

YBHG. TAN SRI MAZLAN BIN MANSOR

Anggota MAIS
Mantan Timbalan Ketua Polis Negara

YBHG. PROF MADYA DATO' DR. HAJI MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH

Anggota MAIS
Naib Canselor Universiti Islam Selangor (UIS)

YBHG. PROF. DR. KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ HAMBALI

Anggota MAIS
Professor Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Universiti Malaya (UM)

YBHG. TAN SRI DATO' HASHIM BIN MEON

Anggota MAIS
Pengerusi Lembaga Permodalan Wakaf National Berhad

YBHG. TAN SRI MAZLAN BIN MANSOR

Anggota MAIS
Mantan Timbalan Ketua Polis Negara

YDM TENGKU SERI ANDIKA DIRAJA TENGKU DATO’ ISKANDAR SHAH BIN TENGKU ISMAIL SHAH ALHAJ

Anggota MAIS
Orang Besar Bergelar

YBHG. PROF. DR. ASHRAF BIN MD HASHIM

Anggota MAIS
Ketua Pegawai Eksekutif ISRA International Consulting

YBHG. PROF. DR. SALASIAH BINTI HANIN HAMJAH

Anggota MAIS
Pensyarah, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

YBHG. TUAN HAJI MOHAMED IZAM BIN MOHAMED YUSOF

Anggota MAIS
Perunding Bebas

YDM TENGKU SERI ANDIKA DIRAJA TENGKU DATO’ ISKANDAR SHAH BIN TENGKU ISMAIL SHAH ALHAJ

Anggota MAIS
Orang Besar Bergelar

YBHG. PROF. DR. ASHRAF BIN MD HASHIM

Anggota MAIS
Ketua Pegawai Eksekutif ISRA International Consulting

YBHG. PROF. DR. SALASIAH BINTI HANIN HAMJAH

Anggota MAIS
Pensyarah, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

YBHG. TUAN HAJI MOHAMED IZAM BIN MOHAMED YUSOF

Anggota MAIS
Perunding Bebas

YBHG. DATIN PADUKA NORAZLINA BINTI ZAKARIA

Anggota MAIS
Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad

YBHG. DATIN PADUKA SAUDAH BINTI SULAIMAN

Anggota MAIS
Mantan Professor Madya Undang-Undang UiTM

YBHG. PROF. MADYA DR. KHADIJAH BINTI MOHD KHAMBALI @ HAMBALI

Anggota MAIS
Professor Madya Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Universiti Malaya (UM)

YBHG. PROF MADYA DR. YASMIN HANANI BINTI MOHD SAFIAN

Anggota MAIS
Professor Madya Fakulti Syariah Dan Undang-undang Universiti Sains Malaysia (USIM)

Anggota MAIS<br>Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Kerajaan Negeri Selangor

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor