MAKLUMAT KORPORAT MAIS

MAKLUMAT KORPORAT MAIS

VISI

logomais

"Mendaulatkan Syiar Islam"

MISI

logomais

"Memperkasakan Ummah Selaras Dengan Hukum Syarak"

TERAS

logomais

   • Pengukuhan Akidah Syariah dan Akhlak
   • Pembangunan Sistem Sosial Islam yang dinamik
   • Pemantapan Sumber Ekonomi Islam
   • Pemerkasaan Urus Tadbir dan Sistem Penyampaian
   • Pemerkasaan Dasar dan Perundangan Islam
MOTTO MAIS

logomais

"MENGHARAP KEREDHAAN ALLAH"

ETIKA KERJA MAIS

logomais

"AMANAH, PRIHATIN DAN MESRA"

BUDAYA KERJA

logomais

"ILMU YANG TINGGI, KOMUNIKASI YANG BERKESAN"

logomais

VISI
“Mendaulatkan Syiar Islam”

MISI
“Memperkasakan Ummah Selaras Dengan Hukum Syarak”

TERAS
Pengukuhan Akidah Syariah dan Akhlak
Pembangunan Sistem Sosial Islam yang dinamik
Pemantapan Sumber Ekonomi Islam
Pemerkasaan Urus Tadbir dan Sistem Penyampaian
Pemerkasaan Dasar dan Perundangan Islam

MOTTO MAIS
“MENGHARAP KEREDHAAN ALLAH”

ETIKA KERJA MAIS
“AMANAH, PRIHATIN DAN MESRA”

BUDAYA KERJA
“ILMU YANG TINGGI, KOMUNIKASI YANG BERKESAN”

NILAI MURNI
“MUHASABAH, AMANAH, ISTIQAMAH, SYURA”

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor