BAHAGIAN-BAHAGIAN MAIS

Sektor Undang-Undang

 • Bahagian Undang-Undang Sivil
 • Bahagian Undang-Undang Syariah

 

Sektor Kewangan

 • Bahagian Kewangan
 • Bahagian Belanjawan & Perolehan
 • Bahagian Pelaburan & Pengurusan Dana

Sektor Khidmat Pengurusan

 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Pentadbiran
 • Bahagian Pengurusan Arkib

Sektor Strategi Korporat

 • Bahagian Perancangan Strategik
 • Bahagian Penyelidikan & Maklumat
 • Bahagian Tadbir Urus Korporat

Sektor Ekonomi

 • Bahagian Pengurusan Hartanah
 • Bahagian Pengurusan Projek
 • Bahagian Pembangunan Ekonomi

Sektor Pembangunan Sosial

 • Bahagian Pendaftaran Muallaf & Pembangunan PIBK
 • Bahagian Pemulihan Ar-Riqab
 • Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan
 • Pusat Pemurniaan Akidah Baitul Iman
 • Pusat Pemulihan Baitul Islah

Sektor Baitulmal

 • Bahagian Harta Baitulmal
 • Bahagian Dakwah & Pemasaran
 • Baitulmal Daerah

Sektor Kesetiausahaan

 • Bahagian Kesetiausahaan

 

 

Sektor Audit Dalam & Integriti

 

 

Bahagian Risiko & Pematuhan

 

 

Bahagian Teknologi Maklumat

 

 

Bahagian Komunikasi Korporat

 

 

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor