K- GUAM

Perkhidmatan konsultasi perundangan Sivil dan Syariah  melalui platform atas talian oleh Peguam bela, Peguam cara dan Peguam Syarie yang bekerjasama dengan MAIS.

  1. Beragama Islam
  2. Bermastautin di Negeri Selangor
  3. Mengisi lengkap borang atas talian
  • ISI Borang Permohonan K-Guam disini.
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor