PENGERUSI MAIS HADIR MAJLIS TITAH DIRAJA BERSEMPENA PELAKSANAAN MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA MUZAKARAH MAJLIS KEBANGSAAN BAGI EHWAL ISLAM MALAYSIA

PENGERUSI MAIS HADIR MAJLIS TITAH DIRAJA BERSEMPENA PELAKSANAAN MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA MUZAKARAH MAJLIS KEBANGSAAN BAGI EHWAL ISLAM MALAYSIA

310741686 482477387130799 7623879428528614312 n

SHAH ALAM, 6 Oktober 2022 – YAD Tan Sri Dato’ Seri Abdul Aziz Mohd Yusof, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) menghadiri Majlis Titah DiRaja Bersempena Pelaksanaan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Ehwal Islam Malaysia.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia turut berkenan menyampaikan titah dalam Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Malis Kebangsaan Bagi Ehwal Islam Malaysia.

Turut hadir Y.D.H Orang Kaya Maha Bijaya, Dato’ Haji Emran Kadir, Orang Besar Daerah Petaling, Sahibul Fadhilah Al-‘Alim Al-‘Arif Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes Abdul Wahid Ahli Dewan diRaja, YAD Dato’ Jugra Kurnia Diraja Tan Sri Dato’ Seri Syed Mohd Yusof Tun Syed Nasir Ahli Dewan diRaja, YAD Tengku Indera Pahlawan Diraja Tengku Dato’ Setia Putra Alhaj Tengku Azman Shah Alhaj, Ahli Dewan diRaja & Orang Besar Istana dan SS Prof. Madya Dr. Miszairi Sitiris, Timbalan Mufti Selangor.

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor