KENAPA BAHAYA BULI?

KENAPA BAHAYA BULI?

close up man hands holding woman hands rape sexual abuse concept

PENDAHULUAN

Banyak isu moral dan persoalan akhlak melibatkan setiap lapisan masyarakat Islam yang berlaku di negara ini.

Antara isu-isu moral dan persoalan akhlak yang bertentangan dengan Islam dan norma masyarakat termasuklah isu buli.

Isu buli ini berkait rapat dengan faktor keagamaan. Ini kerana tahap keimanan yang tinggi dapat membezakan perbuatan baik dan buruk serta mampu memelihara diri daripada terlibat dengan isu tersebut.

Berikut adalah noktah penting bahawa buli sangat membahayakan dan perlu diperhatikan dalam kalangan masyarakat Islam.

HENDONISME

Perama, buli merupakan salah satu budaya Hedonisme. Hedonisme adalah teori etika Barat yang meletakkan keseronokan merupakan matlamat utama walaupun melanggar prinsip moral atau akhlak.

Hedonisme mengutamakan keseronokan yang berasaskan kepada penentuan akal fikiran semata-mata.

Budaya ini menepati kehendak Sekularisme yang ingin membebaskan manusia daripada unsur ketuhanan dan keagamaan.

Faktor penularan budaya Hedonisme berpunca daripada serangan pemikiran, globalisasi, media massa dan hiburan. Budaya Hedonisme yang merupakan cara hidup masyarakat Barat telah dipraktiskan dalam kehidupan harian masyarakat kita pada masa kini.

bullying racist concept world social issue sad person being bullied from others parody intimidation doing saying bad presenting by wooden peg dolls

INDIVIDUALISME

Kedua, buli mengandungi sikap tidak peduli dan tidak malu membuat kesalahan.

Hal ini disebabkan budaya Individualisme yang memiliki kedudukan istimewa dan mempunyai tahap berkepentingan yang tinggi dalam urusan perorangan.

Individualisme juga bersangkutan dengan meyakini tentang suatu kebenaran yang relatif. Nilai kebaikan dan keburukan adalah berdasarkan rasa peribadi.

Dengan demikian maka persoalan etika menjadi urusan yang subjektif dan relatif.

Oleh itu, budaya ini melepaskan keterikatan dalam nilai kehidupan bermasyarakat dan sesama komuniti menurut perspektif al-Quran dan Sunah.

SIKAP MEMBERONTAK

close up shot fist selective focused

Ketiga, buli menunjukkan sikap memberontak yang tinggi. Sikap yang memberontak melahirkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor sekeliling.

Kemunculan sikap tersebut menzahirkan segala yang tersimpan di dalam hati dengan menggunakan saluran bahasa dan penulisan.

Perasaan memberontak, tidak puas hati dan dendam merupakan implikasi daripada dendaan yang dikenakan terhadap seseorang seperti merotan, berdiri atas kerusi dan lain-lain lagi.

Sikap ini juga membentuk perilaku yang tidak dapat mengawal diri dalam menghadapi pelbagai perkara yang tidak menyenangkan.

Dalam pada itu, sikap ini menyebabkan kemampuan individu tidak dapat memodifikasi perilaku, mengelola informasi dan memilih suatu tindakan yang diyakininya.

SIKAP MENINGGI DIRI

aggression arguing conflict stress fight

Keempat, buli mempunyai sikap sombong yang merasa lebih baik dan lebih tinggi serta merendahkan orang lain.

Sikap sombong ini seringkali menolak kebenaran. Apatah lagi bila kebenaran itu datang dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dirinya.

Pada dasarnya sombong adalah emosi internal yang dibahagi kepada dua kategori. Terdapat kategori bersifat batiniah atau sombong yang diciptakan oleh seseorang dalam dirinya.

Seterusnya sombong lahiriyah atau sombong yang disertai dengan perilaku fizikal.

Sifat sombong itu dapat terjadi kerana faktor kebendaan, pangkat, keturunan, kecantikan, ketampanan, kecerdasan, kebaikan dan ibadah.

SIKAP MENUNJUK-NUNJUK KUASA

angry young man shouting threatening with fist

Kelima, buli adalah perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud menunjukkan-nunjuk kekuatan masing-masing demi kepentingan tertentu.

Suka menunjukkan-nunjuk kuasa juga bertujuan untuk mendapatkan perhatian serta mahu lebih dihormati. Begitu juga kuasa yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku agresif yang bertujuan mendatangkan ketidakselesaan.

Sikap seperti ini berusaha untuk menyembunyikan kelemahan yang ada pada diri masing-masing.

Sikap seperti ini mempunyai ciri-ciri striving superiority atau berusaha untuk mendapatkan kedudukan walaupun terdapat masalah dalaman atau inferiority complex dalam diri masing-masing.

Sikap ini mengalami pertembungan di antara dirinya yang sebenar dengan diri yang dihajatinya.

PENUTUP

boy student getting bullied school

Oleh yang demikian, Islam melarang buli kerana mempunyai unsur Hedonisme, Individualisme, sikap memberontak, sikap meninggi diri dan sikap suka menunjukkan-nunjuk kuasa.

Semua budaya dan sikap yang disebutkan ini sangat bahaya kerana menghakis nilai moral atau akhlak dalam kalangan masyarakat Islam. Semua budaya dan sikap yang disebutkan ini juga mengakibatkan muncul pelbagai masalah dan gejala moral yang kadang kala di luar dugaan yang rasional.

Sedangkan, Islam menerapkan nilai akhlak yang berkesan dengan menguatkan kepercayaan kepada Allah SWT.

Kekuatan atau kelemahan iman seseorang dapat diukur daripada perilaku dan akhlak. Iman yang kuat akan mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, manakala iman yang lemah melahirkan akhlak yang buruk dan keji.

Agama merupakan asas dalam pembentukan akhlak manusia. Tanpa ikatan agama, akhlak itu tidak akan mantap dan kekal, malah hanya bersifat sementara.

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor