logomais

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidyah Bagi Bilangan Hari Berbeza

JATA Selangor

Kadar:
Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A: Bayaran Secara Berganda RM
Jumlah B: Bayaran Secara Tidak Berganda RM

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor