logomais

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidyah Bilangan Hari Berbeza Bagi Yang Meninggal Dunia

JATA Selangor

Kadar:
Tahun Meninggal Dunia:
Bilangan Hari sekiranya si mati meninggal dunia setelah memasuki Ramadhan:
Jumlah Fidyah pada tahun kematian: RM
Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A
(Bayaran Secara Berganda)
RM
Jumlah B
(Bayaran Secara Tidak Berganda)
RM

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor