logomais

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidyah Hidup Dari Mula Baligh

JATA Selangor

Ringkasan Fidyah
Kadar
Jantina
Umur Sekarang
Bilangan Hari
Jumlah yang perlu dibayar
Bayaran Secara Berganda RM
Bayaran Secara Tidak Berganda RM

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor