logomais

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidayah Pesakit Bagi Hari Berbeza

JATA Selangor

Kadar:
Tahun Hari Jumlah (RM)
Jumlah Fidyah yang Dikenakan RM

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor