Panduan Pendaftaran Akaun sebagai Perancang Pewarisan Islam (PPI)


 • Senarai semak dokumen yang diperlukan sebelum membuat pendaftaran :
  • Salinan Kad Pengenalan (Depan) – format .pdf/jpeg
  • Salinan Kad Pengenalan (Belakang)- format .pdf/jpeg
  • Salinan Penyata Bank Pemohon
  • Surat Lantikan daripada Pihak MAIS
  • Bukti Resit FPX Pembayaran Pendaftaran
  • Gambar Profil Perancang Pewarisan Islam (PPI) -format .jpeg
 • Maklumat yang bertanda (*) perlu dilengkapkan
 • Pilihan Cawangan adalah mengikut zon daerah pemohon

Saya sudah menyediakan dokumen yang telah dinyatakan dan bersetuju untuk meneruskan pendaftaran akaun sebagai Perancang Pewarisan Islam (PPI).

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor