Pengiraan Orang Hidup Bilangan Hari Berbeza (Bagi Orang Hidup/ Pesakit)

Bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun 2023, tiada fidyah dikenakan melainkan WAJIB QADHA (GANTI) puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum memasuki Ramadhan yang akan datang.

Tahun bermulanya puasa ditinggalkan
Pilih tahun-tahun puasa yang telah ditinggalkan mengikut turutan Pilih bilangan hari puasa yang ditinggalkan

Ringkasan Fidyah


Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A
( Jumlah kesulurahan bagi Fidyah Secara Berganda )
RM
Jumlah B
( Jumlah keseluruhan bagi Fidyah Secara Tidak Berganda )
RM

Firman Allah SWT yang bermaksud:

"....... Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.”

(Surah al-Baqarah: 184)
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor