Pengiraan Fidyah Bagi Bilangan Hari Berbeza

Bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun 2023, tiada fidyah dikenakan melainkan WAJIB QADHA (GANTI) puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum memasuki Ramadhan yang akan datang.

Tahun terendah/minimum mula tinggal puasaRingkasan Fidyah


Tahun Hari Kiraan A
(RM)
Kiraan B
(RM)
Jumlah A
Jumlah kesulurahan bagi Fidyah Secara Berganda
RM
Jumlah B
Jumlah keseluruhan bagi Fidyah Secara Tidak Berganda
RM

Firman Allah SWT yang bermaksud:

"....... Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.”

(Surah al-Baqarah: 184)
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor