Pengiraan Fidyah Bagi Dari Mula Tinggal Puasa

Selaras dengan kadar zakat fitrah yang dilaksanakan di Selangor, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) memperkenalkan pilihan bayaran fidyah puasa Ramadan mengikut jenis beras yang dimakan pada tiga kadar yang berlainan.

Ringkasan Fidyah

Tahun Mula

Tahun Akhir

Hari

Bayaran Secara Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan

RM

Bayaran Secara Tidak Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan

RMPengiraan Fidyah Bagi Bilangan Hari Berbeza

Bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun 2022, tiada fidyah dikenakan melainkan WAJIB QADHA (GANTI) puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum memasuki Ramadhan yang akan datang.

Ringkasan Fidyah


Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A
Jumlah kesulurahan bagi Fidyah Secara Berganda
RM
Jumlah B
Jumlah keseluruhan bagi Fidyah Secara Tidak Berganda
RM

Pengiraan Dari Mula Baligh

Umur baligh mengikut Mazhab Syafie bagi lelaki adalah 15 tahun manakala perempuan adalah 9 tahun.


Ringkasan Fidyah

Jantina

Umur Sekarang

Hari

Bayaran Secara Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan

RM

Bayaran Secara Tidak Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan

RMMAIS | Majlis Agama Islam Selangor