Pengiraan Dari Mula Baligh

Umur baligh mengikut Mazhab Syafie bagi lelaki adalah 15 tahun manakala perempuan adalah 9 tahun. Bilangan hari tinggal puasa bagi kalkulator ini adalah sama/konsisten pada setiap tahun.


Ringkasan Fidyah

Jantina

Tahun Lahir

Tahun Meninggal Dunia

Bilangan Hari

Bayaran Secara Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang berkemampuan dari segi kewangan

RM

Bayaran Secara Tidak Berganda

Pengiraan yang dikenakan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan dari segi kewangan

RMFirman Allah SWT yang bermaksud:

"....... Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.”

(Surah al-Baqarah: 184)
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor