Pengiraan Fidyah Bilangan Hari Berbeza Bagi Yang Meninggal Dunia

Bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun 2023, tiada fidyah dikenakan melainkan WAJIB QADHA (GANTI) puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum memasuki Ramadhan yang akan datang.

Tahun terendah/minimum mula tinggal puasa Tinggalkan ruangan ini jika tidak berkaitan

Mula Pengiraan Tahun Berbeza

Pastikan bahagian atas telah diisi sebelum mulakan pengiraan

Ringkasan Fidyah


Tahun Meninggal

Bilangan Hari

Jumlah Fidyah pada tahun kematian

Hanya dikenakan jika si mati meninggal setelah Ramadan, jumlah keseluruhan A dan B masing-masing akan ditambah

+ RM

Tahun Hari Kiraan A
(RM)
Kiraan B
(RM)
Jumlah A
Jumlah keselurahan bagi Fidyah Secara Berganda
RM
Jumlah B
Jumlah keseluruhan bagi Fidyah Secara Tidak Berganda
RM

Firman Allah SWT yang bermaksud:

"....... Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.”

(Surah al-Baqarah: 184)
MAIS | Majlis Agama Islam Selangor