logomais JATA Selangor

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidyah Bagi Bilangan Hari Berbeza


Kadar:
Adakah telah masuk Ramadan tahun semasa? :
Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A: Bayaran Secara Berganda RM
Jumlah B: Bayaran Secara Tidak Berganda RM


Firman Allah SWT yang bermaksud:
“……. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.” (Surah al-Baqarah: 184)

MAIS | Majlis Agama Islam Selangor
Perkhidmatan
Ikuti kami di social media