2/2023Berita

TERAS Membayar Zakat Perniagaan Sebanyak RM52,000 Kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS)

APRIL 2023 – TERAS Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd turut menunaikan zakat sebanyak RM52,000.00 dan telah diserahkan dalam Majlis Iftar Bersama Muzakki dan Penyerahan Zakat Ramadan (IMTIYAZ) 2023. Edisi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button