Prakata Ketua Pengarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum W.B.T

Alhamdulillah, saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T, kerana dengan izin dan inayah-Nya Blog E-Edisi ini dapat disediakan dengan jayanya untuk tatapan masyarakat di Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada semua sidang editorial Edisi MAIS yang telah bertungkus-lumus dalam menyediakan artikel untuk paparan di blog e-Edisi ini. Blog e-Edisi ini merupakan himpunan artikel yang melibatkan perbincangan dan lontaran pandangan kolumnis dalam menyampaikan pandangan hal ehwal Islam di Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

Artikel yang disiarkan dalam blog e-Edisi juga mengambil pendekatan tidak terlalu bersifat akademik bagi menarik minat pembaca dari pelbagai latar belakang. Tumpuan utama adalah memupuk sifat minat membaca di kalangan remaja dan dewasa untuk menerima penjelasan terkini berhubung hal ehwal Islam seperti pengurusan harta dan fiqh kontemporari.

Semoga dengan adanya blog e-Edisi ini dapat menjadi wadah kepada pembaca yang kini lebih mendekati era digital, seterusnya dapat disebar luaskan lagi kepada masyarakat di sekeliling.

Firman Allah S.W.T dalam al-Quran dalam Surah an-Nahl ayat 125 yang bermaksud:

“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.”

Sekian, terima kasih.

Noormala binti Mohd Saad
Ketua Pengarang
Editorial Edisi MAIS

Back to top button