1/2023Berita

Jalinan Kerjasama Strategik MAIS Dan MAINS

JANUARI 2023 – Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) mengadakan lawatan ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS). Lawatan diketuai oleh Ustaz Indera Shahril bin Mohd Shahid, Pengarah Baitulmal MAIS disambut baik oleh Tuan Zainal bin Said, Setiausaha MAINS dan pengurusan MAINS. Antara lain dalam lawatan adalah bertujuan mewujudkan jalinan hubungan kerjasama yang strategik di antara MAIS dan MAINS dalam menyebar luaskan dakwah berkenaan Pengurusan Harta Orang Islam. Edisi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button